Custom slippers 3D Contour 1.1

SKU: 80130_1_1

• Suitable in cases of mild to medium flatfoot
• Complaints in the metatarsal area
• Feeling tired and / or swelling in the feet
• Pain in the heel
• Shortened Achilles tendons

The 3D Contour custom insoles are produced by performing a 3D scan of the soles of each individual patient. A light shock-absorbing material (EVA) is used for the construction, while the top layer is made of an antibacterial high durability washable microfiber. To alleviate any foot discomfort and guarantee the correct adjustments, we have designed a wide range of models with different characteristics for our customers.

The product is made individually after consultation and cannot be ordered through the online store.

See where you can made individual slippers here

275,00BGN VAT incl.

Продуктът е одобрен от Агенцията за социално подпомагане

Ред на отпускане:

1. Необходим е протокол от Ортопедична ЛКК
– Направление от общопрактикуващ лекар за преглед при лекар-специалист – ортопед, ендокринолог, с първично мнение за състоянието Ви.
– Насочете документите от лекаря-специалист, към Специализирана ортопедична лекарска консултативна комисия (ЛКК)
– Ако становището от Специализираната ортопедична комисия е положително – ще издадат Протокол за изработка на обувки.

2. Посетете магазин на Orthoteh: https://orthoteh-bg.com/kontakti/
– Поискайте от магазина проформа фактура за необходимите изделия, съответстващи на предписаното в протокола на ЛКК

3. Кандидатствайте в Дирекция за Социално подпомагане (ДСП) по местоживеене за получаване на предписаното медицинско изделие
– Попълнете и подайте молба-заявление за посочените продукти
– Приложете проформа фактура и протокола на ЛКК

4. След съответния срок, получете лично Заповед (валидна 3 месеца) от ДСП за обувки “по индивидуална мярка”. В най-кратък срок отидете отново в магазина с оригинала на Заповедта, издадена от ДСП, и Протокола от ЛКК, за да започне изработването на индивидуалните чехли/сандали. Ако избраните от Вас чехли/сандали са с цена, която надхвърля сумата на отпуснатите средства, трябва да заплатите разликата.