Размери на ортеза ръка стандарт II, III и IV лъч - пиктограма ОРТОТЕХ
How to choose a size?

Measure wrist circumference.