Размери на стабилизатор за палец лайт - пиктограма ОРТОТЕХ
How to choose a size?

Measure circumference 10 cm above the wrist.