Размери на ортези за ръка - пиктограма ОРТОТЕХ
Size

Universal size. Suited for wrist circumferences of 14 – 21 cm.