Предпазен шлем

Арт. No: 192021

• За многократна употреба
• За производствени, хигиенни и медицински цели
• С регулируема лента за пристягане
• Може да се носи с очила и/или маска за устата и носа
• Устойчив на почистване с дезинфектанти на хлорна и спиртна основа
• Отговаря на Европейски стандарт: EN 166
• Отговаря на Директива CE 89/686/EEC, определяща общите изисквания за ЛПС (лични предпазни средства) за защита на очите
• Защита на лицето и очите клас 1

Размерът на шлема е универсален.

8,40лв. с ДДС