Плантография

Ортотех предлага статично изследване на ходилата, което се осъществява благодарение на сензорна платформа.
Плантография | Плантографско изследване | ОРТОТЕХ
Къде мога да си направя плантография?

Ортоцентър 1, София, ул. „Константин Иречек;
Ортоцентър Горна баня, София, бул. „Никола Петков“ 56, СБАЛ по Ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев“, ет.1;
Ортоцентър Пловдив, бул. „Васил Априлов“ 102;
Ортоцентър Плевен, бул. „Русе“ 39;

Ортоцентър Стара Загора, ул. „Генерал Столетов“ 25, МЦ „Прима“

ЦЕНА: 16 лв.

Продължителност на услугата: 10 мин.

*Не е необходим предварително записан час

Какво представлява плантографията?

Плантографията е статично изследване, при което чрез сензорна платформа се генерира изображение на ходилата в покой. Представлява диагностичен метод за оценка и мониторинг на деформации на стъпалата.

Специален софтуер анализира получените данни, като определя кои са най-натоварените зони на ходилото и локализира настъпилите изменения

По време на изследването се открива наличие на плоскостъпие или нежелана промяна във височината на свода.

Технологията позволява поставяне на точна и индивидуална диагноза за състоянието на вашето ходило.

Вследствие на получените резултати нашите специалисти могат да предложат изработване на индивидуални ортопедични стелки – съобразени с нуждите ви.

Може да се изпращат данните по e-mail.