Размер
Обиколка
1
28 - 31 см
2
31 - 34 см
3
34 - 37 см
4
37 - 41 см
5
41 - 45 см
PUSH Med Интро размери на брейс за коляно - пиктограма | ОРТОТЕХ
Насоки за размер

1. Измерете обиколката при свито на 90 градуса коляно, под пателата, както е показано. Вземете две допълнителни обиколки на 18 см над горния ръб на капачето и на 8 см под долния ръб на капачето:

• при обиколка до 36 см на 18 см над горния ръб на капачето и при обиколка до 32 см на 8 см под долния ръб на капачето – 1
• при обиколка до 43 см на 18 см над горния ръб на капачето и при обиколка до 36 см на 8 см под долния ръб на капачето – 2
• при обиколка до 44 см на 18 см над горния ръб на капачето и при обиколка до 40 см на 8 см под долния ръб на капачето – 3
• при обиколка до 52 см на 18 см над горния ръб на капачето и при обиколка до 44 см на 8 см под долния ръб на капачето – 4
• при обиколка до 62 см на 18 см над горния ръб на капачето и при обиколка до 52 см на 8 см под долния ръб на капачето – 5