Размер и дължина на ходилото?

Измерете дължината на ходилото от петата до върха на най-дългия пръст.