Размер
Дължина на стелката
35
230,8 мм
36
237,4 мм
37
244 мм
38
250,6 мм
39
257,2 мм
40
263,8 мм
41
270,4 мм
42
277 мм
Насоки за размер

Подходящи за ходила с нормална ширина