Размер
1
27 - 36 см
2
36 - 46 см
Височина
1
8 см
2
10 см
PUSH Med, Care – Размери шийна яка - пиктограма | ОРТОТЕХ
Насоки за размер

1. Измерете обиколката на шията, както е показано.
2. Определете височината на шията.