Размер
Обиколка
1
17.5 - 19.5 см
2
19.5 - 22.5 см
3
22.5 - 27 см
Размери на брейс за палец PUSH - пиктограма | ОРТОТЕХ
Насоки за размер

1. Измерете обиколката на дланта над палеца, при изпъната ръка.
2. Не забравяйте че моделите за лява и дясна ръка са различни.