Размер
Обиколка
1
22 - 24 см
2
24 - 26 см
3
26 - 28 см
4
28 - 32 см
5
32 - 36 см
Размери на брейс за лакът - пиктограма | ОРТОТЕХ
Насоки за размер

1. Измерете обиколката на лакътя в зоната на сгъване, при изпъната ръка.