Размер
Обиколка
1
28 - 31 см
2
31 - 34 см
3
34 - 37 см
4
37 - 41 см
5
41 - 45 см
PUSH Med Интро размери на брейс за коляно - пиктограма | ОРТОТЕХ
Насоки за размер

1. Измерете обиколката със сгънато коляно на 90 градуса, под пателата, както е показано. Вземете две допълнителни обиколки на 15 см над горния ръб на капачката и 10 см под долния ръб на капачката:

• при обиколка до 40 см на 15 см над горния ръб на капачката и при обиколка до 27 см на 10 см под долния ръб на капачката -1
• при обиколка до 45 см на 15 см над горния ръб на капачката и при обиколка до 37 см на 10 см под долния ръб на капачката -2
• при обиколка до 50 см при 15 см над горния ръб на капачката и при обиколка до 40 см при 10 см под долния ръб на капачката -3
• при обиколка до 55 см на 15 см над горния ръб на капачката и при обиколка до 40 см при 10 см под долния ръб на капачката -4