Размер
Обиколка
1
26 - 29 см
2
29 - 32 см
3
32- 35 см
4
35 - 38 см
5
38 - 41 см
Размери на брейс за глезен - пиктограма | ОРТОТЕХ
Насоки за размер

1. Измерете обиколката на глезена през петата, както е показано.