Размер
Обиколка
1
65 - 75 см
2
75 - 85 см
3
85 - 97 см
4
97 - 110 см
5
110 - 125 см
6
125 - 145 см
Насоки за размер

1. Измерете обиколката на талията през пъпа, както е показано.