PUSH Med Интро размери на брейс за коляно - пиктограма | ОРТОТЕХ
Как да избера размер?

Универсален размер.