Размери
Дължина
18
12,0 см
19
12,7 см
20
13,3 см
21
14,0 см
22
14,7 см
23
15,3 см
24
16,0 см
25
16,7 см
26
17,3 см
27
18,0 см
28
18,7 см
29
19,3 см
30
20,0 см
31
20,7 см
32
21,3 см
33
22 см
34
22,7 см
Ортопедични обувки | Детски ортопедични обувки Memo пиктограма за размер
Насоки за размер

Измерете дължината на детското ходилото и прибавете 1 см.

1. Измерете ходилото, като го очертаете внимателно на лист хартия.

Съвет! Според нас размера на детските обувки е леко уголемен.