Размер
Глезен
Коляно
Бедро
Ръст
Тегло
1
19 - 21 см
28 - 31 см
45 - 55 см
150 - 156 см
45 - 50 кг
2
21 - 23 см
31 - 34 см
47 - 57 см
156 - 162 см
51 - 57 кг
3
23 - 24 см
34 - 38 см
50 - 60 см
162 - 168 см
58 - 65 кг
4
24 - 26 см
38 - 42 см
53 - 63 см
168 - 175 см
66 - 74 кг
5
26 - 28 см
42 - 46 см
55 - 65 см
175 - 183 см
75 - 84 кг
6
28 - 31 см
46 - 51 см
58 - 68 см
178 - 186 см
78 - 88 кг
Дълги компресивни чорапи Albert Andre Пиктограма
Насоки за размер
  1.  Измерете обиколката на глезена, точно над малеолите.
  2.  Измерете обиколката на працеса, 5см под пателата.
  3. Измерете обиколката най-близо до бедрото.