Размер
Глезен (см)
Коляно (см)
Бедро (см)
Ръст (см)
Тегло (кг)
1
19 - 21
28 - 31
45 - 55
150 - 156
45 - 50
2
21 - 23
31 - 34
47 - 57
156 - 162
51 - 57
3
23 - 24
34 - 38
50 - 60
162 - 168
58 - 65
4
24 - 26
38 - 42
53 - 63
168 - 175
66 - 74
5
26 - 28
42 - 46
55 - 65
175 - 183
75 - 84
6
28 - 31
46 - 51
58 - 68
178 - 186
78 - 88
Дълги компресивни чорапи Albert Andre Пиктограма
Насоки за размер
  1.  Измерете обиколката на глезена, точно над малеолите.
  2.  Измерете обиколката на працеса, 5см под пателата.
  3. Измерете обиколката най-близо до бедрото.