Оперативна Програма “Иновации и конкурентоспособност„

ОРТОТЕХ ООД започна изпълнението на договор № BG16RFOP002-2.089-4924-С01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
Основната цел на проекта е oсигуряване на оборотни средства за справяне с негативните за бизнеса последици от пандемията COVID-19.
Общата стойност на проекта е 50 000.00 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100%, от които 42 500 лв. европейско и 7 500 лв. национално съфинансиране.
Проектът стартира на 28.10.2021г. и е с продължителност до 28.01.2022г.