Размери на ортези за ръка - пиктограма ОРТОТЕХ
How to choose a size?

Measure wrist circumference.