Цвят

Прогресивно съпротивление

Разтягане (кг.) - 100%

Разтягане (кг.) - 200%

Златен

40%

6.4

9.5

Сребърен

40%

4.6

7

Черен

25%

3.3

4.6

Син

25%

2.6

3.9

Зелен

25%

2.1

3

Червен

25%

1.7

2.5

Жълт

25%

1.4

2.0