Размер
Дължина на стелката
35
228,8 мм
36
235,4 мм
37
242 мм
38
248,6 мм
39
255,2 мм
40
261,8 мм
41
268,4 мм
42
275 мм
Насоки за размер

Подходящи за ходила с нормална ширина