Размер
Дължина на стелката
35
229,8 мм
36
236,4 мм
37
243 мм
38
249,6 мм
39
256,2 мм
40
262,8 мм
41
269,4 мм
42
276 мм
Насоки за размер

Подходящи за ходила с нормална ширина