Размери на брейс за лакът - пиктограма | ОРТОТЕХ
Как да избера размер?

Измерва се обиколката на лакътя.