Условия на ползване

1. ДЕФИНИЦИИ

ОРТОТЕХ ЕООД – Търговскоo Дружество ОРТОТЕХ ЕООД – създадено въз основа на българските закони. Сайт-www.orthoteh-bg.com и неговото съдържание. Съдържанието има следните дефиниции:

 • Информациите показани в сайта, могат да бъдат посетени, разгледани или достъпни по друг начин чрез използване на цифрова техника.
 • Съдържанието на всяко електронно съобщение изпратено от потребителите или клиентите до ОРТОТЕХ ЕООД по електронен път или чрез всяко друго възможно средство за комуникация.
 • Всяка информация съобщена по какъвто и да е начин от служител или сътрудник на ОРТОТЕХ ЕООД, съгласно информацията за контакт посочена от поробители или клиенти.
 • Информации относно продуктите, услугите и/или цените във ОРТОТЕХ ЕООД за определен период от време.
 • Информации относно продуктите, услугите и/или цените от третата страна ,с която ОРТОТЕХ ЕООД има сключен договор за партньорство за определен период от време.
 • Данните на ОРТОТЕХ ЕООД или други привилегировани данни.

УСЛУГА - услуга за електронна търговия, която е предназначена предимно за общo потребление фигурираща в сайта, за да предостави възможността КЛИЕНТЪТ да сключва договори за продукти и /или услуги използвайки електронни пътища, също така и други начини за комуникация от разстояние(телефон и др.).
ЧЛЕН - гражданин, който има или получава достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО, по какъвто и да е начин за комуникация (електронен, телефонен др.) или въз основа на споразумение между ОРТОТЕХ ЕООД и съответния, което изисква създаването и използването на ПРОФИЛ.
ПРОФИЛ - комбинацията от имейл адрес и парола, която позволява един единствен член да има достъп до определени страници от сайта, чрез които се осъществява достъп до УСЛУГА.
КЛИЕНТ - гражданин, който има или получава достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, след създаването на профил.
ДОКУМЕНТ - представен в Условия за ползване.
ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ - договор за доставка на продукти и услуги, сключен между търговец и потребител, в рамките на една система за продажби създадена от търговеца, която използва преди сключването на договора определени начини за комуникация от разстояние.

2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

2.1 Документът определя общите условия за ползване на САЙТА/СЪДЪРЖАНИЕТО/УСЛУГИТЕ ЗА ЧЛЕН ИЛИ КЛИЕНТ, в случай,че липсват други валидни договори за използване, сключени между ОРТОТЕХ ЕООД И СЪОТВЕТНИЯ.
2.2 Използването, включително но неограничавайки се до достъпa, посещението и разглеждането, СЪДЪРЖАНИЕТО/УСЛУГАТА включва присъединяването на ЧЛЕНЪТ ИЛИ КЛИЕНТЪТ към тези общи условия за ползване; Клиентът е длъжен да следва тези общи условия за ползване, които могат да бъдат обновени, променени и допълнени. В случай на несъгласие се прилагат Условията за ползване, които са в определеният момент на несъгласие между страните и уведомяването на съответните писмено от ОРТОТЕХ ЕООД.
2.3 Достъпа до УСЛУГАТА се осъществява само и единствено чрез достъпа до сайта orthoteh-bg.com.
2.4 Чрез използването на САЙТА/СЪДЪРЖАНИЕТО/УСЛУГАТА-ЧЛЕНЪТ или КЛИЕНТЪТ е единствения отговорен за всякакъв вид действия, които възникват при използването на съответния. Същия носи отговорност за за всякакви повреди или други подобни злоупотреби от САЙТЪТ/СЪДЪРЖАНИЕТО/УСЛУГАТА/ причинени на ОРТОТЕХ ЕООД или която и да е трета страна, с която ОРТОТЕХ ЕООД има сключени договори, в съответствие с румънските закони в сила.
2.5 В случай, в който Потребителят или Клиентът не са съгласни и /или не приемат и/или си оттеглят одобрението за съответния документ:

 • 2.5.1 Съответният се отказва от: Достъпа до Услугата, други услуги предоставени от ОРТОТЕХ ЕООД чрез сайта, получаването на бюлетините, предупреждения и/или комуникациите от страна на ОРТОТЕХ ЕООД по какъвто и да е начин (електронен,телефонен и др.)
 • 2.5.2 ОРТОТЕХ ЕООД ще изтрие всички данни отнасящи се за съответния, от соята база данни, без никакви допълнителни задължения между двете страни, без нито една от съответните да може да предяви иск за обезщетение от другата.
 • 2.5.3 Може да си промени по всяко време решението за несъгласие и/или да не приеме документа вев формата, в която съответния ще изглежда в определения момент.

2.6 За да си използва правото, което е описано в член 2.5, съответния може да се свърже с ОРТОТЕХ ЕООД или да използва другите начини за връзка описани в съдържанието, получено от ОРТОТЕХ ЕООД за тази цел.
2.7 Клиентът не може да отмени едностранно сключеното споразумение в полза на Документа по време на изпълнението на договора или до моментът, който съответния не заплати стойността на всички незаплатени договори към ОРТОТЕХ ЕООД.
2.8 В случай, в който Клиентът е заплатил стойността на всички съществуващи договори с ОРТОТЕХ ЕООД и отменя споразумението изразено в полза на Документът в периода на приемането на отделните поръчки, ОРТОТЕХ ЕООД ще анулира поръчката на съответния без никакво допълнително задължение от двете страни или без нито една от двете страни да може да предяви иск за обезщетение от другата.

3. СЪДЪРЖАНИЕ

3.1 Съдържанието, както е уточнено в увода, включвайки и в същото време неограничавайки се само в лога, стилно представяне, търговски символи, статични и динамични изображения, текстове и/или мултимедийни съдържания показани в сайта, са изключителна част от ОРТОТЕХ ЕООД, запазвайки всички права в този смисъл пряко или косвено (чрез използвани лицензи и/или публикации).
3.2 На Членът или Клиентът не се позволява копирането, разпространяването, публикуването и/или предаването на трета страна, промяната и/или изменението, използването, свързването, излагането, включването на каквото и да е съдържание в какъвто и да е друг контекст освен оригиналния, умишлено за ОРТОТЕХ ЕООД, включването на каквото и да е съдържание освен сайтът ОРТОТЕХ ЕООД , премахването на знаци които имат авторското право на ОРТОТЕХ ЕООД върху съдържанието, както и участието, продажбите, прехвърлянето на някои материали осъществено чрез възпроизвеждането, промяната или показването на съдържанието, освен с изричното съгласие на ОРТОТЕХ ЕООД.
3.3 Всяко съдържание до което Членът или Клиентът има и/или получава достъп по какъвто и да е начин, се разпространява чрез Документа, в случай в който съдържанието не е придружено от специфично и валидно споразумение сключено между ОРТОТЕХ ЕООД и съответния, и без никаква косвена или изрична гаранция формулирана от страната на ОРТОТЕХ ЕООД по отношение на това съдържание.
3.4 Членът или Клиентът може да копира, изпраща и /или да използва съдържанието само с лични или нетърговски цели единствено в случай, че съответния не влиза в конфликт с разпоредбите от този документ.
3.5 В случай ,че ОРТОТЕХ ЕООД предлага на Членът или Клиентът правото за ползване, както е описано в отделното споразумение, Членът има или получава достъп до определено съдържание съгласно споразумението, това право принадлежи само на него или до различни съдържания според определените условия, в случаи че тези вече съществуват и не представляват договорни задължения от страна на ОРТОТЕХ ЕООД за отделният член, клиент или трета страна която има/или получава достъп до това изпратено съдържание, по какъвто и да е път и който може или е нарушен по какъвто и да е начин съгласно съдържанието, по време или след изтичането на потребителското споразумение.
3.6 Нито едно съдържание изпратено между Членът или Клиентът, по какъвто и да е начин за комуникация (електронен, телефонен и др.) или придобити чрез достъп, посещение и/или разглеждане не представлява договорно задължение от страна на ОРТОТЕХ ЕООД и/или на служителя или сътрудника ОРТОТЕХ ЕООД, чрез който се е осъществило изпращането на съдържание, в случай в който съответното съществува
3.7 Забранено е каквото и да е използване на Съдържанието за други цели освен изрично разрешените чрез документ или придружаващото го споразумение за ползване, в случаи че съответното съществува.

4. КОНТАКТ

4.1 ОРТОТЕХ ЕООД показва в сайта пълните и точни данни за идентифициране и връзка с Клиента или Члена.
4.2 Чрез използване на формуляра за контакт или услуга показани в сайта, Членът или Клиентът предоставя възможността на ОРТОТЕХ ЕООД да се свърже с него по какъвто и да е достъпен начин, включително и по електронен път.
4.3 Частичното или цялостно попълване на формуляра за контакт и изпращането и не представлява по никакъв начин задължение от страна на ОРТОТЕХ ЕООД да се свърже с Клиентът или Членът.
4.4 Достъпа до сайта, използването на информациите предоставени там, посещаването на страниците или изпращането на имейли или известия адресирани до ОРТОТЕХ ЕООД се осъществява по електронен, телефонен или какъвто и да е друг достъпен начин за комуникиране между Членът или Клиентът с ОРТОТЕХ ЕООД, като се има в предвид, че съответното лице се съгласява да получава известия от страна на ОРТОТЕХ ЕООД по електронен и/или по телефон, включително и комуникирането чрез имейл или чрез обявите (рекламите) в сайта.
4.5 ОРТОТЕХ ЕООД си запазва правото да не отговаря на всички изисквания от различно естество, получени по различен начин за комуникация (електронен, телефонен, персонално и др.)

5. ПОЛИТИКА ЗА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

<

5.1 Въведение
Извършвайки дейността си компанията ОРТОТЕХ ЕООД, ЕИК 113564393, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. Найчо Цанов 26, ап.7 обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.
Всичката информация, включително събирана от интернет страница www.orthoteh-bg.com се притежава и управлява от ОРТОТЕХ ЕООД в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).
Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права.
Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. ОРТОТЕХ ЕООД не продава вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители или доставчици, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки приетият Регламент за защита на личните данни. Стремежът ни е да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни.
5.2 Лични данни
Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице, като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други. Във връзка със спецификата на дейността си ОРТОТЕХ ЕООД, може да събира и обработва и конкретни биометрични данни, с цел еднозначно идентифициране на лицето и неговото конкретно физическо състояние.
Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. ОРТОТЕХ ЕООД не събира и не обработва такава информация за Вас.
5.3 Събиране и използване на лични данни
ОРТОТЕХ ЕООД събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на компанията за предоставяне на услугите и стоките на ОРТОТЕХ ЕООД. Данните Ви служат за управление на Вашия профил в интернет страницата ни, когато сте си създали такъв и управление на Вашите покупки. Част от предоставената от Вас лична информация служи също и за изготвяне на индивидуални продукти, които са заявени от Вас. Събраната лична информация може да бъде употребявана и за статистически и маркетинг дейности на ОРТОТЕХ ЕООД, които са свързани с подобряване качеството на услугите ни.
5.4. Видове събирана лична информация
- При създаване на Профил, регистриране на интернет страницата ни, купуване продукт, сключване на договор – имената Ви; електронния Ви адрес; адрес за доставка на поръчаните от Вас стоки;
- За управление на достъп и идентифициране на профила Ви – електронен адрес и парола;
- При плащане онлайн с дебитна/кредитна карта – електронен адрес, номер на клиент, номер на телефон, адрес за доставка, информация, свързана със средството за плащане, сума на покупката.
- За издаване на фактура и обработването й – всички данни, изискуеми по чл. 114 от ЗДДС;
- Участие в онлайн проучване и други маркетингови дейности – данните предоставяни в рамките на различните проучвания са упоменати в самото проучване и при предоставянето им ще бъдете уведомени за срока на съхраняване и обработване.
- При рекламации и жалби – имената Ви, електронния Ви адрес (ако е използван като начин на комуникация), продуктите, които са купени; пощенски адрес, информация относно рекламацията/жалбата и засегнатия продукт/и;
- За производството на индивидуални продукти – имената Ви, адрес на доставка, електронен адрес (ако е използван като средство за комуникация), използвано средство за плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на приемане на поръчката, специфични особености, с които трябва да се съобразим при изработката на индивидуално медицинско изделие.
5.5 Цели и основания за използване на личната информация
Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за ОРТОТЕХ ЕООД са:
– Дейности по управление на електронния ни магазин;
– Данни за целите на изпълнение на направена поръчка/и от електронния магазин на ОРТОТЕХ ЕООД на основание сключването на договор;
–Дейности по изготвяне на индивидуално медицинско изделие, на основание легитимния си интерес да произвеждаме качествени продукти и да им осигурим необходимите корекции, подмяна, ремонт, когато това е нужно;
– Данни за системата ни за предотвратяване на измами при плащане на основание нашия легитимен интерес да защитим данните, които контролираме;
– Осчетоводяване и фактуриране на покупките на основание законовото ни задължение за това;
- Дейности по управление на Вашия профил на интернет страницата ни, на основание Вашето дадено съгласие;
– Данни, свързани с управление на достъпа Ви до личния профил в уеб-страницата ни (идентификация), на основание Вашето дадено съгласие;
- Маркетингови дейности на Дружеството на основание дадено съгласие.
- Установяване на аномалии, рекламации, свързани с продукти на ОРТОТЕХ ЕООД, на основание легитимния интерес;
- Въпроси, отправени към нас, свързани с продукти, на основание съгласието Ви.
Личната информация, която събираме, ни помага в разработването, доставката и усъвършенстването на продуктите, услугите, съдържанието и рекламата ни. Ако сте си създали профил в интернет-сайта ни, можете да актуализирате в него предпочитанията си по всяко време.
Възможно е периодично да използваме личната Ви информация, за да изпращаме важни съобщения като известия относно покупките Ви и промени в правилата, условията и различните ни политики.
Ако участвате в събития, лотария, конкурс или промоция, е възможно да използваме предоставената от Вас информация, за да администрираме тези програми.
5.6 Събиране на информация чрез други технологии. Употреба на бисквитки (COOKIES) и уеб отметки
„Бисквитката“ представлява много малък файл, съдържащ данни, който се съхранява в уеб браузъра на вашия компютър, когато са посетени конкретни уеб страници. Сама по себе си, бисквитката не съдържа и не събира информация, освен когато е прочетена от сървър през уеб браузър; тя може да дава информация с цел постигане на по-удобна услуга за потребителя чрез регистриране, заедно с останалите други данни, и на предпочитанията на потребителя, чрез идентифициране на грешки и/или събиране на данни за статистически цели. „Бисквитката“ няма да навреди на вашия компютър, а в резултат на употребата на сайта не се съхраняват никакви лични данни. За пълноценното използване на нашия уебсайт се изисква инсталирането на „бисквитки“. В случай, че желаете да прекратите функционирането на някоя от инсталираните „бисквитки“, вие вероятно пак ще можете да браузвате в сайта, но определени функции на сайта могат да се окажат деактивирани. Чрез промени в зададените по подразбиране настройки на браузъра, който използвате, вие можете да определяте дали да разрешите достъпа на „бисквитките“ до вашия компютър и до каква степен. В Управление на “Бисквитките” можете да откриете как да проверите и да промените вашите предварително зададени настройки по отношение на „бисквитките“. Моля, имайте предвид, че ако не направите никакви промени, това означава, че вие приемате настройките по подразбиране на браузъра и се съгласявате с активирането функциите на „бисквитките“. В случай, че не сте съгласни, моля, променете настройките на вашия браузър и ограничете или премахнете функцията за инсталиране на „бисквитките“. Тази информация е обобщена и се предоставя във връзка с нашите усилия да спазим изискванията на последните законови разпоредби, както и за да се гарантира, че ние сме открити, почтени и ясни по отношение на поверителността на данните на потребителите.
Уеб отметката е прозрачно графично изображение, което се вмъква в онлайн съдържание, видеоклип или имейл и позволява на сървър да чете определен тип информация от устройството Ви, като например кога е разгледано определено съдържание или конкретно съобщение по имейл.
Параграфите по-долу имат за цел прозрачност да Ви дадат необходимата и изчерпателна информация за бисквитките и уеб отметките, които ОРТОТЕХ ЕООД използва на интернет страницата си. Ние Ви обръщаме внимание върху факта, че ако споделяте използването на Вашето устройство с други лица е възможно да се промени и персонализирания характер на действие на бисквитките или отметките.
Интернет страницата използва бисквитки за да улесни навигацията Ви. Бисквитки и отметки се използват за:
- Бисквитки, необходими за функциониране на Вашето търсене, които Ви дават възможност да използвате основните функционалности като управление на „пазарна кошница“ и поддържат възможна идентификация Ви през цялото търсене;
- Персонализиращи бисквитки, които Ви дават възможност да посещавате интернет страниците по персонализиран начин според предишните Ви посещения, покупки и др. Позволяват Ви да намерите по-бързо офертите, които най-много Ви подхождат;
- Рекламни бисквитки, които Ви позволяват да получавате оферти от ОРТОТЕХ ЕООД на интернет страници на външни партньори;
- Уеб отметката, за идентифициране на интерес към дадени предлагани продукти.
Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции, моля обърнете се към производителя на Вашия интернет браузър за допълнителна информация при настройката му.
5.7 Лични данни в социалните мрежи.
Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Twitter и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. ОРТОТЕХ ЕООД не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.
5.8 Разкриване на лични данни
В рамките на Ортотех ЕООД достъп до лична информация имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с дейностите, за които се събират и обработват съответните лични данни.
ОРТОТЕХ ЕООД може да разкрива определена лична информация пред стратегически партньори, – подизпълнители, които работят с нас като предоставят продукти и услуги, свързани с дейността на компанията или помагат на ОРТОТЕХ ЕООД в производството, доставката и маркетинга към клиентите. Лична информация ще бъде предоставяна само в случаите, когато това е неизбежно (например изготвяне на поименни клиентски карти или изпращане на определена стока, която сте си поръчали чрез куриерската фирма, избрана от Вас в заявката или обявена в условията за доставка).
За случаите, в които ОРТОТЕХ ЕООД споделя информация за Вас с трети лица – доставчици на ОРТОТЕХ ЕООД, компанията има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.
Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене – ОРТОТЕХ ЕООД да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно
5.9 Защита на личната информация
ОРТОТЕХ ЕООД взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.
Онлайн услугата – ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН използва кодиране чрез защитени способи на всички уеб страници, на които се събира лична информация.
Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите в тези случаи.
Всички служители на ОРТОТЕХ ЕООД които имат права за работа с лична информация са задължени да опазват поверителността и, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата и. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си.
За случаите, в които ОРТОТЕХ ЕООД споделя информация за Вас с трети лица – компанията има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това.
5.10 Съхранение на личната информация
За да опредeлим подходящия период на съхранение, ние вземаме предвид количеството, естеството и чувствителността на данните, потенциалния риск от вреди в случай на неоторозирана употреба или предоставяне, целите на обработката и това дали можем да постигнем тези цели чрез други средства, както и приложимите законови изисквания за съхранение на данните.
Ще задържим личната ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.
По закон сме длъжни да съхраняваме някои основни данни за клиентите си (като например имена, информация за контакт, финансова информация и информация за извършени транзакции) за период от десет години.
5.11 Вашите законови права във връзка със събирането използването на личните ви данни
Ако сте предоставили Ваши лични данни на ОРТОТЕХ ЕООД, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:
- да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт, като влезете във Вашия профил в интернет страницата на ОРТОТЕХ ЕООД, когато сте си създали профил там;
- право на достъп до личните Ви данни, обработвани от ОРТОТЕХ ЕООД;
- право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;
- право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
- правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
- право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др.;
- право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.
Ако искате да упражните правата си или да изявите отказ от получаване на електронния ни бюлетин и други маркетингови комуникации, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение на orthoteh@abv.bg или чрез изпращане на писмо на пощенски адрес:
1528 гр.София,
ул. Неделчо Бончев 8, ет 6 ,
ОРТОТЕХ ЕООД, За длъжностното лице по защита на личните данни.
Можете да се свържете и с „Лицето по защита на личните данни в Ортотех ЕООД” на тел: 0899 140 919
Можем да откажем да обработваме заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други потребители, заявки, които са крайно непрактични или до които иначе по закон, не се изисква достъп.
Упражняването на Вашите права, когато те не са повтарящи се и неоснователни, не е обвързано със заплащане на такса.
При получаване на искане за упражняване на някое от правата Ви е възможно да ни е необходима допълнителна информация от Вас, с която да потвърдим Вашата самоличност, за да се уверим, че имате право на достъп до данните (или да упражните някое от другите права). Това е мярка за сигурност, която цели да гарантира, че лични данни не се предоставят на лица, които нямат право да я получат.
Ние ще се стремим да отговорим на всички легитимни искания в срок от един месец. Възможно е да ни отнеме повече от един месец да отговорим на искането Ви, ако то е особено сложно или ако сме получили многобройни искания от Вас. В този случай, ще Ви уведомим своевременно и ще Ви информираме регулярно за всяко развитие.
5.12 Международни трансфери на данни
Ние не извършваме трансфер на Ваши лични данни извън Европейското Икономическо Пространство (ЕИП).
5.13 Лични данни на лица под 14 години
Личната информация за лица под 14 години се предоставя единствено от родител и/или законен представител.
5.14 Валидност и актуализация на Политиката за защита на личните данни
Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.

6. ПОЛИТИКА ЗА ПАЗАРУВАНЕ ОНЛАЙН

6.1 Достъп до услугата
6.1.1 Достъп доУслугата има всеки член, който има регистрация в сайта.

6.1.2 За да се осигури достъп до услугата, клиентът трябва да се съгласи с общите условия
6.1.3 ОРТОТЕХ ЕООД си запазва правото да ограничи достъпа на някои клиенти, също така и да изтрие техните регистрации в случай, че се сметне отношението на регистрирания за некоректно и застрашително за ОРТОТЕХ ЕООД. Това право може да бъде упражнено по всяко време и не изисква информирането на Клиента.
6.2 Продукти и услуги
6.2.1. ОРТОТЕХ ЕООД може да публикува в сайта информации за продукти, услуги и/или промоции практикувани от същия или всяко друго лице, с което ОРТОТЕХ ЕООД има сключен договор или споразумение за партньорство, за определен период от време в зависимост от наличността на продукта.
6.2.2. Закупените продукти и/или услуги чрез Приложението са предназначени само и единствено за личното ползване на Клиента.
6.2.3. ОРТОТЕХ ЕООД има право да ограничава размера на покупки за някои продукти или услуги фигуриращи в сайта, на едни или повече Клиенти.
6.2.4. Всички тарифи се отнасят към представените продукти или услуги и са в лева с включен ДДС
6.2.5. Фактурирането на закупените продукти се прави само в лева, използвайки се информациите предоставени от Клиента в попълнения формуляр. ОРТОТЕХ ЕООД не отговаря за коректността на информацията предоставена с цел фактуриране от Клиента.
6.2.6. Всички информации за събития, използвани за описание на продуктите, техните характеристики, тежест, цена, наличност на продукта и/или налични услуги в сайта (статични изображения/ динамични/ мултимедийни презентации/ връзки към други сайтове и др.) не представлява договорно задължение за ОРТОТЕХ ЕООД, а само предоставят информация. ОРТОТЕХ ЕООД не гарантира наличността на всички изложени продукти. Поради тази причина ОРТОТЕХ ЕООД си запазва правото да не уважи поръчката, в случай, че продукта не фигурира в актуалната оферта. В случай, че продуктите не могат да бъдат доставени поради тяхната загуба, Клиентът може да поиска връщане на заплатената сума.

6.2.6. ОРТОТЕХ ЕООД ще прекрати едностранно и автоматично поръчката направена от Клиента, дори и без неговото уведомяването, без допълнителни задължение за двете страни, нито една от страните може да предяви иск за обезщетение, в следните случаи:

 • 6.2.6.1 Информацията, предоставена от Клиента относно доставката (адрес, данни за контакт), в сайта е непълна или невярна;
 • 6.2.6.2 Дейностите на Клиента в сайта може и/или да навредят по какъвто и да било начин на ОРТОТЕХ ЕООД, както и на неговите партньори;
 • 6.2.6.3При най- много две отпаднали доставки;
 • 6.2.6.4 Поради други обективни причини;

6.3 Детайлите за транспорта, които включват но не се ограничават до нужното време за доставка, не представляват договорно задължение от страна на , ОРТОТЕХ ЕООД нито една от страните не може да предяви иск за обезщетение от другата, ако една от страните може да бъде или е възпрепятствана по някакъв начин от тяхното нарушаване.
6.4 Телефонна поръчка
6.4.1. Клиентът/ Може да прави поръчки по телефона.
6.5 Договор и завършване
6.5.1. ОРТОТЕХ ЕООД Ви изпраща всички нужни документи, които да докажат закупуването на продуктите/ услугите от Клиента.
6.5.2. ОРТОТЕХ ЕООД ще улесни информирането на Клиента относно състоянието на поръчката
6.6 Транспорт
6.6.1. Доставката на закупените продукти от Vivre ЕООД, се осъществява само с куриерска фирма ЕКОНТ.
6.7 Качество и гаранция
7.7.1. Всеки предложен продукт от ОРТОТЕХ ЕООД е придружен от гаранционен сертификат съгласно българския закон, който е в сила.

6.7.2. В случай, че ОРТОТЕХ ЕООД не може да изпълни договора, поради липсата на продукта, ще уведоми клиента в деня, в който ОРТОТЕХ ЕООД се запознае със случая. Ако продуктът вече е бил заплатен от страна на Клиента, стойността на продукта ще бъде възстановена от страна на ОРТОТЕХ ЕООД в 30-дневен срок, с изключение на случаите, в които страните се договорят по друг начин.

7. ИЗМАМА

7.1 ОРТОТЕХ ЕООД не изисква от своите клиенти или потребители по никакъв начин на комуникация (имейл/телефон/смс и т.н.) конфиденциални информации, сметки/банкови карти или лични пароли.
7.2 Клиентът/ Членът поема цялата отговорност за разпространяването на лична информации към други лица.
7. ОРТОТЕХ ЕООД не носи отговорност в случаите, в които някой Член/Клиент засегнат по какъвто и да било начин от друго лице, което твърди, че е е/представлява ОРТОТЕХ ЕООД.

8. ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

8.1 ОРТОТЕХ ЕООД не носи отговорност по никакъв начин за Член/Клиент, който използва сайтът и неговото съдържание, по начин различен от този описан в Общите условия
8.2 В случай, че някой Клиент/Член смята, че дадено изпратено съдържание от ОРТОТЕХ ЕООД, нарушава авторски или други права, той може да се свърже за допълнителна информация с ОРТОТЕХ ЕООД използвайки информацията за контакт, с цел ОРТОТЕХ ЕООД да вземе решение след проучване на ситуацията.

9. Съдебен спор

9.1 Чрез използването/разглеждането/посещаването и т.н. и на всяко съдържание изпратено от Ортотех ЕООД към Клиентите/Членовете посещавайки или изпращайки по какъвто и да било начин (по електронен път, по телефон и т.н.) същия се съгласява с “Общите условия”
9.2 Всеки спор във връзка с настоящите Общи условия, който може да възникне между членовете/клиентите на Ортотех ЕООД ще бъде решен по взаимно съгласие.
9.3 Споровете от всякакъв вид възникнали между Член и Ортотех ЕООД или негови сътрудници ще бъдат разрешени по взаимно съгласие, в случай, че това е невъзможно, конфликтът ще бъде разрешен от компетентните органи в седалището на Ортотех ЕООД, съгласно законите в България.
9.4 В случай, че някоя от горе споменатите клаузи е невалидна, независимо от причината, тази клауза не засяга валидността на останалите клаузи.

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

10.1 Ортотех ЕООД си запазва правото на промяна на тези разпоредби както да променя информацията в сайта/неговата структура/услуги както и всяко съдържание без предварително предизвестие на своите Клиенти/Членове.
10.2 Съгласно разпоредбите в Общи условия, Ортотех ЕООД не поема отговорност за възможни грешки, появили се в сайта, независимо по каква причина, включително поради промени, настройване и т.н., които не са направени от администратора на сайта.
10.3 Ортотех ЕООД си запазва правото за внасяне на рекламни банери, от всякакъв вид и/или връзки във всяка страница на сайта, съгласно законите в сила.

11. FEEDBACK

11.1 В случай, че имате допълнителни въпроси или предложения във връзка с Ортотех ЕООД, моля свържете се с нас на телефон 029791938, от Понеделник до Петък 08:30-17:00 или на имейл orthoteh@abv.bg
11.2 Всякакви коментари, въпроси, идеи, предложения или други информации относно сайта www.orthoteh-bg.com функционирането или неговото подобряване остават собственост на Ортотех ЕООД.